Kris Funfacts

4 av 5 smartphonebrukere sjekker telefonen innen de første 15 minutter etter at de har våknet.