Kris Funfacts

90% av smartphonebrukere søker i nærmiljøet. 61% av disse ringer, hvor 59% besøker sitt søk. 90% av disse kjøper innen 24 timer.