Kris Funfacts

En nettbutikk som ikke fungerer på mobil er det samme som å stenge butikken en dag i uken.